Sterker staan

Hoe word ik zelf-assertief ?

<< home

<< inhoud

hoe gebruik je
dit boek

 

 

<<

persoonlijke
ontwikkeling

 

 

 

 

Hoe gebruik je dit boek?

Kriskras
Het antwoord op de vraag Hoe gebruik je dit boek? is simpel: helemaal zoals je zelf wilt. Het boek bestaat weliswaar uit twee delen en beslaat ruim 170 pagina’s, maar niemand verplicht je alles ‘netjes’ van voor naar achter te lezen.
Integendeel, ik moedig je juist aan om kriskras door de stof te struinen en naar eigen smaak te reflecteren op de teksten over de complexe wisselwerking tussen gedachten, gedrag en gevoel in Deel I, en te hoppen van het ene trefwoord naar het andere in Deel II, het Lexicon van de Zelf-assertiviteit.

Helder waarnemen
Gaandeweg zal je dan beter begrijpen hoe je lastige situaties kan verlichten door anders om te gaan met wat er op je pad komt: door helder waar te nemen en andere keuzes te maken. Welke keuzes precies? Dat bepaal je zelf, want mijn missie met dit boek is dat jij als lezer sterker in het leven komt te staan en eigen keuzes durft te maken, door het ontwikkelen van meer zelf-assertiviteit:

opkomen voor jezelf door keuzes maken op basis van je kernwaarden
en je niet laten dwingen door je innerlijke criticus
noch je laten veroordelen door je innerlijke rechter.

Omdat je uiteindelijk zelf het beste kan ontdekken wat goed is, voor jezelf en voor je omgeving.