e s p a c i o - c o a c h i n g

v o o r - e e n - s p r o n g - v o o r w a a r t s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visie op coaching
voor wie is coachingvoor werkgevers/leidinggevenden methodieken

samen zoeken
Ik ben soms de gids, maar meestal meer een reisgenoot, samen met jou zoekend naar nieuwe wegen om tot oplossingen te komen van je probleem. Voorwaarde is wel dat jij jezelf verantwoordelijk voelt voor jouw leven en dat je ook een daadwerkelijke inspanning wilt leveren om de kwaliteit van je leven te verbeteren.


passende oplossingen vinden
Ik streef als coach naar een gelijkwaardige relatie met jou als cliënt. Ik sta daarbij open voor jouw belevingswereld, met speciale aandacht voor mogelijke verschillen in beleving van normen en waarden, voortkomend uit jouw sociale of culturele achtergrond. Niet ik als coach moet oplossingen aandragen vanuit mijn visie, maar jij vindt zelf de oplossingen die passen bij jouw situatie, mogelijkheden en diepste waarden.

korte termijn / lange termijn
Ik richt mij zowel op oplossingsgericht coachen als ontwikkelingsgericht coachen. Bij oplossingsgericht coachen gaat het om een weliswaar lastig, maar duidelijk probleem, waarbij jou het kortetermijndoel al helder voor ogen staat. Je hebt alleen wat hulp nodig om de wegen te vinden om dat doel te bereiken. En waar nodig ook ondersteuning in het daarop volgende proces van inspanning en volharding.
Werken aan een kortetermijndoel kan overigens al een aanzet zijn tot persoonlijke ontwikkeling, omdat je
altijd 'jezelf tegenkomt' bij het overwinnen van hindernissen.

wat doe ik als coach niet... en wat wel?

  • ik kan jouw problemen niet oplossen: dat moet je zelf doen!
  • ik kan je wel helpen oplossingen te zoeken of anders met je probleem om te gaan, of zelfs de voordelen ervan te zien
  • ik ga niet zeggen wat je wel en niet moet doen: dat bepaal je zelf!
  • ik zet je wel aan tot reflectie, ik laat je kritisch naar je eigen handelen kijken, en soms geef ik een vrijblijvend advies


zingeving
Bij ontwikkelingsgericht coachen gaat het om dieperliggende waarden en overtuigingen, om zingeving, om doelen voor de lange termijn. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Welke zaken in het leven zijn voor mij echt belangrijk?
  • Past wat ik nu doe bij mijn diepste overtuigingen?
  • Hoe geef ik een zinvolle invulling aan mijn leven?

 

 

 

 

 

 

 

 

erik slagt de la reystraat 44 3851 bh ermelo 06 50677701 skype: erik.slagt info@espacio-coaching.nl contact

 
 

 

 


 

eXTReMe Tracker